BISS AM CH Halemoss Rojon Dounreay
Am Ch Regene Brigadoon Of Jonathie X Am Ch Halemoss Lakeland Sonnet

 

BISS BR CH Halemoss Rojon Brig O'Dee
Am Ch Regene Brigadoon Of Jonathie X Am Ch Halemoss Lakeland Sonnet